Welkom bij Taxi Opleiding Nederland. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door jouw persoonlijke informatie met ons te delen. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.

1. Contactgegevens

Taxi Opleiding Nederland, Oranjeplein 26, 5121BE Rijen, Nederland

E-mail: [info@rijschoolblue.nl] Telefoon: [+31621667644]

2. Verzamelde Informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt via onze website of andere communicatiemiddelen. Deze informatie kan onder meer je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante gegevens omvatten die nodig zijn voor het inplannen van lessen en taxi-examens.

3. Doel van Gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, met inbegrip van het inplannen van lessen, het afnemen van taxi-examens en het verstrekken van gerelateerde diensten.

4. Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Delen van Gegevens

Wij delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

6. Cookies

Onze website kan gebruikmaken van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in jouw browser.

7. Jouw Rechten

Je hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over jou hebben, deze te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op via [info@rijschoolblue.nl] als je van deze rechten gebruik wilt maken.

8. Wijzigingen in dit Beleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem contact met ons op via [info@rijschoolblue.nl].

Laatst bijgewerkt op [01-01-2024]

Call Now Button